ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ข้อมูลทั่วไปสถานศึกษา
                   ชื่อโรงเรียน(TH)
                   ตัวย่อ
                   ชื่อโรงเรียน(EN)
                   ก่อตั้งเมื่อ
                     อัตลักษณ์
                   เอกลักษณ์                                                      
                  
                   คำขวัญ                                       
                   สีประจำโรงเรียน
                   เครือข่ายฯ
หินโงมพิทยาคม
ห.พ.
hinngompittayakom
2521
เข้าเขตพัฒนา มารยาทดี
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
วินัยดี   กีฬาเด่น   เน้นวิชาการ   ประสานชุมชน
แดง – ขาว
ปทุมเทวาภิบาล


ข้อมูลที่ตั้งสถานศึกษา
                   หมู่ที่
                   หมู่บ้าน
                   ตำบล
                   อำเภอ
                   จังหวัด
                   รหัสไปรษณีย์
                   โทรศัพท์
                   โทรสาร
                   อีเมล์
                   เว็บไซต์
                   อบต.
4
ศาลาคำ
หินโงม
เมือง
หนองคาย
43000
042-414805
042-414805
hinngompittayakom@hotmail.com
http://www. Hinngompittayakom.ac.th
หินโงม